Nowości
 

Altówka >>> Warszawa FN

 

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko:

ALTÓWKA TUTTI (PEŁEN ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:
18 CZERWCA 2018 – I ETAP i II ETAP

Zainteresowanych prosimy o składanie podań z życiorysem artystycznym w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2018, do godz. 12:00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności altówka tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

  1. K. Stamitz – I Koncert na altówkę D-dur, część I – kadencja do wyboru: Klengla lub Beyera
  2. Dwie partie orkiestrowe z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania)

ETAP 2

  1. J.S.Bach – 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity wiolonczelowej
    albo
    M.Reger – 2 części (kontrastujące) z wybranej Suity na altówkę
  2. Partie orkiestrowe

MATERIAŁ NUTOWY NA PRZESŁUCHANIA DO POBRANIA