Nowości
 

Skrzypce >>> Wrocław

 

NARODOWE FORUM MUZYKI im. Witolda Lutosławskiego

OGŁASZA PRZESŁUCHANIE NA STANOWISKO

II KONCERTMISTRZA ORKIESTRY NFM LEOPOLDINUM


Przesłuchania odbędą się 18 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Czerwonej
w siedzibie Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności 1, we Wrocławiu.

Program: I etap

W. A. Mozart: III Koncert G-dur KV 216 (I część z kadencją oraz II część)

lub

IV Koncert D-dur KV 218 (I część z kadencją oraz II część)

lub

V Koncert A-dur KV 219 (I część z kadencją oraz II część)

oraz:

J.S. Bach: Sonaty lub Partity na skrzypce solo – dwie kontrastujące części


II etap

Koncert skrzypcowy z epoki romantyzmu lub XX wieku, cz. I

(od L. van Beethovena po D. Szostakowicza)

F. Mendelssohn-Bartholdy: Oktet Es-dur op. 20, cz. I (do repryzy)

(kandydat gra jako lider i prowadzi krótką próbę z członkami zespołu)

Studia orkiestrowe

(wybrane fragmenty zaznaczono w materiale nutowym dostępnym online

w formacie pdf)

I. Strawiński: Apollon musagète, solo z Varation d’Appollon

G. Bacewicz: Koncert na orkiestrę smyczkową, cz. I

A. Berg: Suita liryczna, Presto delirando

K. Szymanowski: Kwartet na orkiestrę w aranż. R. Tognettiego, cz. II

B. Britten: solo z Preludiów and Fug op. 29 na orkiestrę smyczkową

E. W. Korngold: Sekstet D-dur op. 10, Intermezzo

E. Grieg: Suita „Z czasów Holberga” op. 40, solo z Rigaudon

Ważne: kandydat może być poproszony o zagranie studiów orkiestrowych

w każdym etapie.

Organizator zapewnia akompaniatora wyłącznie w dniu egzaminu.

Szczegóły harmonogramu przesłuchania zostaną przekazane kandydatom po zamknięciu listy.

W zależności od liczby chętnych NFM zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie tylko wybranych kandydatów.

Zainteresowanym osobom oferujemy:

stabilną pracę w renomowanej instytucji kultury w profesjonalnym zespole pod dyrekcją światowej sławy artysty Josepha Swensena,

współpracę z wybitnymi dyrygentami i solistami

możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych projektach, festiwalach, prawykonaniach

możliwość rozwoju zawodowego poprzez wykonywanie różnorodnego repertuaru muzyki kameralnej (od baroku po dzieła współczesne)

udział w tworzeniu unikalnego miejsca – Narodowego Forum Muzyki

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje lub umiejętności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: przesluchania.leopoldinum@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „II Koncertmistrz” do 04.02.2019r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych

w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.” Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


NUTY