Nowości
 

Skrzypce >>> Kalisz

 

Filharmonia Kaliska

ogłasza przesłuchania na stanowisko:

KONCERTMISTRZ

Termin przesłuchań:

13 kwietnia 2018 /poniedziałek/ o godz. 9:00

Miejsce przesłuchań:
Sala koncertowa Filharmonii Kaliskiej,

ul. Nowy Świat 28/30

Filharmonia oferuje mieszkania dla pracowników, oraz możliwość gry na służbowym instrumencie- skrzypce ze szkoły włoskiej Carlo Giuseppe Testore z 1711 roku.

Wymagany program przesłuchań:

Etap I

1.W. A. Mozart- pierwsza część koncertu z kadencją z następujących koncertów:

III Koncert skrzypcowy G-dur KV 216

IV Koncert skrzypcowy D-dur KV 218

V Koncert skrzypcowy A-dur KV 219

2. J.S. Bach – część pierwsza oraz fuga z dowolnej sonaty na skrzypce solo lub Chaconne z II partity na skrzypce solo.

3. Partie orkiestrowe:

• F. Mendelssohn – IV Symfonia A-dur op. 90, Części I i IV
• R. Schumman- II symfonia C-dur op.61 – Scherzo

Etap II

1.  Wirtuozowski utwór romantyczny lub I część koncertu romantycznego.

2. Partie orkiestrowe:

L. Van Beethoven -  Missa Solemnis (tylko partie solowe)

P. Czajkowski – Jezioro Łabędzie (tylko partie solowe)

M. Rimski-Korsakow – Szeherezada (tylko partie solowe)

Partie orkiestrowe zostały zamieszczone na stronie internetowej Filharmonii Kaliskiej.

 

Warunki przystąpienia do konkursu: 
1. Posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub statusu studenta studiów muzycznych. 
2. Warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniach jest wysłanie życiorysu artystycznego i CV wraz z danymi kontaktowymi. Do przesłuchania zaproszone zostaną wybrane osoby. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli inspektor orkiestry Piotr Łyszczorz, 
tel. 604 283 282. 
3. Filharmonia zapewnia nieodpłatnie akompaniatora.
4. Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania. 
5. Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny. 
6. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 marca 2018. 
Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres instytucji,  lub mailem na adres: fk@filharmoniakaliska.pl (w temacie maila proszę wpisać przesłuchania na stanowisko koncertmistrza).