Nowości
 

Wokal >>> Wrocław


NARODOWE FORUM MUZYKI

ogłasza przesłuchania na stanowisko

ARTYSTY CHÓRU


Zachęcamy do udziału w przesłuchaniach do Chóru NFM. Oferujemy pracę na pełen etat w młodym, ambitnym zespole, odnoszącym sukcesy na

arenie międzynarodowej. 

Zakres zadań:
– Udział w próbach i koncertach, zgodnie z harmonogramem pracy
– Biegłe opanowanie powierzonych partii wokalnych w wyznaczonym terminie  
– Wykonywanie powierzonych partii solowych
– Okresowa weryfikacja znajomości wskazanej partii wokalnej
– Okresowa weryfikacja umiejętności wokalnych
Wymagania niezbędne:
– Wysoki poziom umiejętności wokalnych

– Biegłe czytanie nut

– Wykształcenie muzyczne

– Umiejętność pracy w zespole

– Lojalność i zaangażowanie oraz wysoki poziom kultury

osobistej

– Dyspozycyjność 

– Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu

komunikatywnym

 Wymagania mile widziane:
– Doświadczenie w pracy w  zawodowym zespole wokalnym

– Znajomość literatury chóralnej

– Znajomość organizacji pracy w instytucji kultury

Zainteresowanym osobom oferujemy:
– udział w realizacji prestiżowych projektów artystycznych, niejednokrotnie o międzynarodowej renomie

– udział w współtworzeniu unikalnego miejsca - Narodowego Forum Muzyki

– ambitną, satysfakcjonującą i pełną wyzwań pracę 

– niezbędne narzędzia pracy

– stabilne zatrudnienie 


Wymagane dokumenty:

I ETAP
1. przygotowanie nagrania video: utwór dowolny
2. wypełnienie formularza aplikacyjnego 
Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu zostaną poinformowane mailowo o terminie przesłuchań.
II ETAP Przesłuchania we Wrocławiu (13 czerwca 2019)

Program przesłuchań:
1. Barokowa aria koloraturowa
2. Dowolny utwór w kontrastującym z arią barokową charakterze
3. Śpiew á vista
4. J.S. Bach Msza h-moll części: Et in terra pax oraz Cum sancto spiritu (w kwintecie)
Organizator zapewnia akompaniatora na czas przesłuchania. Wybrany repertuar powinien być zgodny z rodzajem głosu, do którego składana jest aplikacja.
Na II etap przesłuchań  będą zapraszani wyłącznie kandydaci, którzy: spełnili wymagania niezbędne określone
w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.